Fundació Main / Gala Mundial Drets Infància

Guió, filmació i edició de dos vídeos per a Fundació Main, amb motiu de la Gala Mundial de la Infància.

Guionista, realitzador i editor de vídeo

Fundació Main / Fundació Eveho / Fundació Idea

2014

www.fundacioeveho.org